Bookingregler

Book en tid online eller telefonisk

Du kan booke tid hjemme i rolige omgivelser ved at anvende online booking her på min hjemmeside. Du er også velkommen til at booke en tid telefonisk via 22483011. Jeg er nemmest at fange på sms, da min telefon er på lydløs imens jeg arbejder i klinikken. Hvis jeg er forhindret i at tage telefonen, ringer jeg tilbage til dig snarest.

Aflysningsregler

– Ved sygdom eller symptomer på sygdom er der ingen frist for afbud, dog hurtigst muligt.


– Udeblivelse uden afbud, vil der stadig blive opkrævet afbudsgebyr på 50% af behandlingen.jf.
nuværende forretningsbetingelser.Samtykke & Privatlivspolitik

Samtykke

Rødovre krop & sind ønsker at overholde persondatareglerne i enhver henseende. Derfor skal du give samtykke til følgende:

  • Jeg giver samtykke til, at mit navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, fødselsdato og oplysninger om væsentlige sociale problemer indhentes, opbe-vares og behandles til brug for min behandling, herunder journalføring.
  • Jeg giver samtykke til, at mit personnummer indhentes, opbevares og be-handles til brug for indberetning til Sygeforsikring Danmark.
  • Jeg giver udtrykkeligt samtykke til, at mine helbredsoplysninger indhentes, op-bevares og behandles til brug for min behandling, herunder journalføring.

Generelt om håndtering af personoplysninger

  • Retsgrundlaget for behandling af personoplysningerne er samtykke, jf. per-sondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
  • Personoplysningerne behandles fortroligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
  • Alle oplysninger om dig slettes senest efter 3 år efter sidste kontakt, med undtagelse af fakturaoplysninger, der opbevares i 5 år i henhold til bogførings-loven, hvorefter de slettes.

Dine rettigheder

  • Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.
  • Du har til enhver tid ret til at få indsigt i dine oplysninger, få rettet fejl i dine oplysninger og få slettet dine oplysninger. Du kan i visse tilfælde få begrænset behandlingen af dine oplysninger, gøre indsigelse mod behandlingen og få dine oplysninger udleveret digitalt.
  • Ønsker du at gøre brug af ovenfor nævnte muligheder, skal du give skriftlig besked til Rødovre krop & sind på Carl Danfeldts Alle 4, 2610 Rødovre.
  • Du kan klage over behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.